Integritets- och cookiepolicy

Användning av cookies

På vår hemsida använder vi cookies och tags för att förbättra ditt webbplatssök, våra tjänster och vår hemsida. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster, för att spara eventuella funktionsinställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Har du frågor om behandlingen av dina kontaktuppgifter eller denna policy kan du vända dig till oss på Ekan AB. Du når oss på telefonnummer 031-761 60 00 eller via e-mail ekan@ekan.com.

Vilka slags cookies använder vi?

Vi använder oss av två typer av cookies på vår webbplats. Den ena är en permanent cookie som ligger kvar på din dator under en bestämd tid och har ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen och för att lagra dina personliga inställningar. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som skapade den. Den andra typen är en sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på vår webbplats. Sådana cookies används exempelvis för att hålla reda på vilket språk du valt. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder även så kallade tredjepartscookies från andra företag.

Varför använder Ekan cookies?

Vi använder cookies för att följa och underlätta dina aktiviteter på vår webbplats och för att optimera dess funktionalitet. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistikändamål.

Detta innebär att vi använder cookies bland annat för att:

• låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa navigeringen och tjänsterna;
• underlätta för dig att röra dig på webbplatsen genom att exempelvis låta systemet komma ihåg dina tidigare val och låta dig lägga upp favoriter/genvägar för program och tjänster;
• utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används; och
• beräkna och rapportera användarantal och trafik.
Vi använder tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen.

Kan du hindra användningen av cookies?

Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt denna Cookie Policy. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av användningen av dessa i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång vår webbplats försöker placera en cookie på din dator. Har din webbläsare stöd för ett så kallat ”inkognitoläge” kan du aktivera det för att automatiskt radera alla cookies varje gång du stänger din webbläsare. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. För mer information om hur du tillåter respektive stänger av cookies hänvisar vi till hjälpsidorna till din webbläsare samt ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm eller www.aboutcookies.org.

Uppdaterades senast 25 maj 2018

Ekan AB, organisationsnummer 556261-0443, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som lämnas till oss eller som vi samlar in.

Denna integritetspolicy avser enbart behandling av personuppgifter om personer som ansöker om lediga tjänster hos Ekan AB, som företräder eller arbetar inom en organisation med vilken Ekan AB har en kund- eller leverantörsrelation och/eller som företräder en organisation med vilken Ekan AB avser genomföra marknadsförings- och säljaktiviteter. Policyn avser inte behandling av personuppgifter om personer inom Ekan AB:s organisation eller om personer som är kontrakterade underkonsulter till Ekan AB.

Policyn har tre syften:
1. Förklara vilka personuppgifter vi behandlar samt hur vi behandlar dem;
2. Säkerställa att det framgår varför vi behandlar personuppgifter;
3. Hålla oss ansvariga för att skydda individens rättigheter och integritet under policyn.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst revidera denna integritetspolicy.

Den som har frågor om behandlingen av sina kontaktuppgifter eller denna policy kan vända dig till oss på Ekan AB. Vi nås på telefonnummer 031-761 60 00 eller via e-mail ekan@ekan.com.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar både uppgifter som lämnas till oss och som vi samlar in.

Personuppgifter som lämnas till oss
Vid kontakt med oss exempelvis genom ansökan om lediga tjänster, i rollen som företrädare och medarbetare för en organisation, genom prenumeration på våra nyhetsbrev eller genom deltagande på våra evenemang behandlar vi de personuppgifter som lämnas till oss. Sådana uppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer och befattning.

Personuppgifter vi samlar in
Det kan förekomma att vi samlar in personuppgifter om personer som företräder en organisation med vilka vi avser genomföra marknadsförings- eller säljaktiviteter. Sådana uppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer och befattning. För de som är mottagare av vårt nyhetsbrev kommer vi behandla personuppgifter såsom vilka sidor som besökts eller om vår e-post öppnats.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål beroende på vilken relation vi har till personen och/eller den organisation som personen företräder. Dessa olika ändamål påverkar hur vi behandlar uppgifterna och på vilken rättslig grund vi behandlar dem. Om vi vill behandla personuppgifter för andra ändamål än vad som beskrivs i denna policy kommer detta att göras först efter att särskilt samtycke inhämtats. Personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:
Fullgörande av avtal mellan Ekan AB och den organisation personen företräder eller arbetar inom
Om någon företräder eller arbetar inom en organisation med vilken vi har en pågående affärsmässig förbindelse kan vi komma att behandla personuppgifter med ändamål att fullgöra denna förbindelse. Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är avgörande för att fullgöra ett avtal i vilket arbetsgivaren eller uppdragsgivaren är registrerad som part. Om vi inte behandlar uppgifterna har vi inte möjlighet att fullgöra våra åtaganden gentemot den organisation som individen företräder eller arbetar inom.

Kontaktuppgift som företrädare för en organisation med vilken Ekan AB har en aktiv kundrelation
För den som företräder en organisation med vilken vi har en aktiv kundrelation kan vi komma att behandla personuppgifter med ändamål att kunna hålla kontakt och samarbeta. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning.
Kontaktuppgift som företrädare för en organisation med vilken Ekan AB avser genomföra
marknadsförings- eller säljaktiviteter
Om en person företräder en organisation med vilken vi avser genomföra marknadsförings- eller säljaktiviteter kan vi komma att behandla hens personuppgifter med ändamål att kunna kontakta och/eller skicka nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning.

Bokföringsmässiga grunder
Om en person företräder en organisation med vilka vi har haft en transaktion kan vi komma att behandla hens personuppgifter för bokföringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen är att vi ska kunna följa gällande lagstiftning.

Hur länge behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter så länge som de behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Personuppgifterna kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. En uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre behövs kan alltså finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål.

Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal mellan oss och den organisation en person företräder eller arbetar inom kommer att behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet med organisationen. Nödvändig tid under vilken uppgifterna kommer fortsätta behandlas är som huvudregel tre år efter avtalets upphörande, men avvikelser från denna huvudregel kan göras efter särskild bedömning.

Personuppgifter som vi behandlar om företrädare för organisationer med vilka vi har en aktiv kundrelation kommer fortsätta behandlas så länge kundrelationen är aktiv.

Personuppgifter som vi behandlar om en företrädare för en organisation med vilken vi avser genomföra marknadsförings- och säljaktiviteter kommer att behandlas så länge som ändamålet kvarstår.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål kommer att bevaras i sju år i enlighet med bokföringslagstiftning.

Personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som beskrivs ovan om det krävs för att uppfylla lagkrav, förordning, myndighetsbeslut eller annan rättslig förpliktelse.

Vilka rättigheter har man?

Alla har rätt att begära att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dem. Man har också rätt att be att få sina uppgifter rättade, begränsade, porterade eller raderade. Begäran ska göras skriftligen.

Alla har också rätt att när som helst invända mot att hens personuppgifter behandlas för marknadsföring. Om man inte vill att vi behandlar uppgifter för detta ändamål ber vi alla att kontakta oss så kommer vi att sluta behandla dessa uppgifter.

Om vi behöver fortsätta behandla personuppgifter för ett annat ändamål, i enlighet med denna policy, kommer uppgifterna dock inte raderas.

Uppdaterades senast 25 maj 2018