Nytänk skapar framgång – det vet vi av erfarenhet

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att uppnå sina ambitioner.

Bolaget har sitt ursprung i skandinavisk management genom en forskningsstiftelse vid Handelshögskolan i Göteborg. Verksamheten knoppades av 1985 och Ekan AB bildades.

Ekan Management består idag av ca 65 managementkonsulter. Verksamheten utgår från våra kontor i Göteborg och Stockholm men huvuddelen av vår tid befinner vi oss på plats hos våra kunder.

Vi sätter stolthet i vår profession och i det förtroende som våra kunder ger oss.  Det innebär bland annat att vi är en aktiv medlem i Sveriges Managementkonsultförening (SAMC) och certifierar våra managementkonsulter löpande enligt internationella standarder där etik och professionalism är honnörsorden.

SAMCs Etiska regler

Ekan ABs Integritetspolicy

De erfarenheter och lärdomar vi skaffat oss under årens lopp har formulerat vår idé om hur vi på bästa sätt bidrar till våra kunders framgång. Vi sammanfattar idén med orden Utmana, Involvera och Förverkliga. Att arbeta utifrån dessa ser vi som en utfästelse till dig som kund och beskriver dem därför som våra löften.

Utmana

– Vi vill rubba dina cirklar!

Att förändra hur vi gör saker och ting startar och slutar med hur vi tänker. Nytänkande uppstår när vi ser med nya ögon på omvärlden och vår plats i den. Vi hjälper dig och din organisation att utmana invanda arbetssätt och öppna upp för nya perspektiv och lösningar. Först då skapas utrymme att forma en ny verklighet.

Involvera

– Framgång uppstår i lagspel.

Med en verklighet i ständig rörelse blir förståelsen för var vi står, vart vi är på väg och varför helt avgörande. Inte minst i stora och komplexa organisationer. Vi hjälper dig att ta tillvara på kompetensen hos medarbetarna i din organisation. Genom starkt lagspel och gemensam förståelse skapas förutsättningar att möta både dagens och morgondagens utmaningar.

Förverkliga

– De bästa idéerna är de som genomförs.

För att steget från ord till handling inte ska vara för stort krävs att mål och lösning är utformat för just din verklighet. En stor dos energi och genomförandekraft behövs sedan för att ta sig fram i den hastighet som situationen kräver.  Vi hjälper dig och din organisation att förverkliga potentialen genom att lotsa er framåt, förstärka där så behövs och undanröja hinder längs vägen.

 

Vi hjälper våra kunder att skapa morgondagens verklighet. En verklighet som ser olika ut beroende på hur just din verksamhet och omgivning fungerar och förändras.

Ibland kräver situationen revolution – en total omdaning av vad vi gör, hur vi gör och varför. Mycket oftare handlar utveckling om evolution – att kontinuerligt ifrågasätta och förbättra verksamheten och hur vi leder den. Oavsett behov hjälper vi dig och din organisation framåt i den hastighet som situationen kräver.

Vi delar in våra tjänster i fyra övergripande områden:

 • Strategi och verksamhetsstyrning
 • Ledar- och medarbetarutveckling
 • Verksamhets- och processutveckling
 • Inköp och införande av verksamhetssystem

 Inom dessa bidrar vi med:

 • Expertis och rådgivning
 • Program- och projektstyrning
 • Förändringsledning, processtöd och metodik
 • Handledning och coachning
 • Resursförstärkning
 • Utbildning

Exempel på erbjudanden (PDF):

Artiklar (PDF):

För oss på Ekan Management känns det bra att kunna göra en extra insats. Inte bara för de kunder som vi arbetar med varje dag, utan också för andra verksamheter och idéer som vi brinner för. Vi ser vårt arbete med CSR som en del i att våra kunder, våra medarbetare och våra ägare skall kunna känna sig stolta och tillfreds med att vara en del av det som Ekan Management gör.

Vårt bidrag kan bestå av såväl ekonomiskt tillskott som pro bono-arbete. Idag stödjer vi bland annat följande organisationer:

 • Kiva
 • Barncancerfonden
 • HandelsConsulting
 • Handelshögskolan i Göteborg
 • Ett antal lokala idrottsföreningar

Ekan Management är även medlem i föreningen CSR Västsverige där företag tillsammans arbetar för att förbättra sina verksamheter ur ett CSR-perspektiv. Konferenser, kompetensutveckling och kommunikation återfinns på dagordningen utifrån ledorden ”Globalt ansvar genom Lokal utveckling”.

Genom ett konsekvent miljöarbete och diplomering enligt Svensk Miljöbas nationella miljöledningssystem, försöker Ekan göra det vi kan för att skapa ett mindre ekologiskt fotavtryck. Vi är dessutom en diplomerad cykelvänlig arbetsplats, har eko-policy på våra inköp, komposterbart avfall och en hel rad andra insatser som minskar vår miljöpåverkan.

Diplom Svensk Miljöbas

Ekan Managements miljöpolicy

Ekan Managements gällande ramavtal inom offentlig sektor:

 • Akademiska Hus, Managementkonsttjänster
 • Centrala Studiestödsnämnden (CSN), IT- och managementkonsulter
 • Energimarknadsinspektionen, Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) 96-28-2014 (Kammarkollegiet)
 • Energimyndigheten, Verksamhets-, organisations-, chefs-, ledar- & grupputveckling
 • Exportkreditnämnden, Konsulttjänster, Verksamhets- organisations-, chefsutv. & org.kultur
 • Fortifikationsverket, Stöd inom GIS, BIM, Fastighetssystem och Geodesi
 • Göteborgs Stad
  • Chef och medarbetarutveckling, del E Medarbetarutveckling
  • Chef och medarbetarutveckling, del B Chefshandledning/chefscoachning
 • Jönköping University, Managementtjänster – Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning
 • Kammarkollegiet samtliga statliga myndigheter, Managementkonsulting
  • Avtalsområde B: Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)
  • Avtalsområde C: Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning (UCK)
 • Luftfartsverket, IT-konsulttjänster, del Verksamhetsutveckling och strategi
 • Lunds universitet, Chef och ledarutveckling 2015, del 2 Coachning av chefer, enskilt eller i grupp
 • Malmö Stad, Management och organisationskonsulter, D. Chef- och ledarskapsutveckling
 • MKB Fastighets AB, Managementkonsulter, del Analys
 • Pensionsmyndigheten, Managementkonsulttjänster
 • Region Skåne, Konsulttjänster inom management
 • Sjöfartsverket, IT-konsulttjänster, del Verksamhetsutveckling och strategi
 • Specialfastigheter, Managementkonsulttjänster
 • Stockholms läns landsting, Strategi och Management
  • Stockholms läns landsting, Chef- och medarbetarutveckling del 1 Personlig chef- och medarbetarutveckling
  • Stockholms läns landsting, Chef- och medarbetarutveckling del 2 Mentorprogram
  • Stockholms läns landsting, Chef och medarbetarutveckling, del 3 Chef- och ledarträning
  • Stockholms läns landsting, Chef och medarbetarutveckling, del 4 Ledningsgruppsutveckling
  • Stockholms läns landsting, Chef- och medarbetarutveckling del 5 Team/grupputveckling
  • Stockholms läns landsting, Strategi och management del 3 Affärsutveckling
  • Stockholms läns landsting, Strategi och management del 4 Processutveckling
  • Stockholms läns landsting, Strategi och management del 5 Styrning och uppföljning
  • Stockholms läns landsting, Strategi och management del 7 Förbättringsarbete
 • Stockholms stad, Coachning av chefer, grupper, individer
 • Stockholms stad, Utvärderings- och utredningstjänster
 • Stockholms stad Trafikkontoret, Konsulttjänster inom management, projektmetod och tekniskt stöd
 • Trossamfundet Svenska kyrkan, Systemstödsfrågor-fastighetshantering
 • Västra Götalandsregionen, Chefs- och grupputveckling
 • Västra Götalandsregionen, Strategi- och management