Nyheter
11 juli, 2017
Är du också ödmjukt kaxig? Har du modet att utmana status quo, förmågan att involvera människor och kraften att förverkliga morgondagens verklighet. Vi går en spännande utveckling till mötes med utökade uppdrag inom såväl den privata sektorn som hos våra kunder inom offentlig verksamhet. Just nu söker vi nya kollegor med erfarenhet från fastighetsbranschen eller offentlig verksamhet.
Blogg
4 juli, 2017
Medarbetare på Ekan Management bloggar om sina tankar, idéer och intryck från Almedalsveckan. Bloggen uppdateras löpande under vecka 27.
Blogg
30 juni, 2017
Mitt inne i leveransmånaden med stort L reflekterar Ekans Johan Frisack över styrkan i en kreativ och engagerad projektgrupp. Värdefulla tips till den som vill inleda semestern, och sedan starta upp igen, utan ohälsosamma stresspåslag.
Nyheter
30 juni, 2017
Närhälsan i Västra Götalandsregionen och Ekan Management arrangerade under våren två välbesökta seminarier kring det pedagogiska verktyg för visualisering av intäkter och kostnader som togs fram under våren 2016. Per Nyström, Ekonomichef Närhälsan, säger att: "Modellen används bl.a. i utbildning av chefer och vi är övertygade om att den kommer vara en viktig komponent i ett ökat affärsmannaskap”.
Nyheter
22 juni, 2017
I inledningen av juli är det dags för årets upplaga av Almedalen, denna smältdegel av viktiga samtal om samhälls- och näringslivsutveckling. Under tisdagen arrangerar Ekan Management tillsammans med Fastighetsägarna GFR ett rundabordssamtal där vi kommer att diskutera samverkan mellan näringslivet och offentlig verksamhet vad gäller migrationens betydelse och påverkan.
Nyheter
21 juni, 2017
​Den 13-14 juni arrangerade European Networking Group en tvådagars konferens - Operational Excellence for the Modern Enterprise. Ekan Managements Rikard Olsson höll en mycket uppskattad interaktiv föreläsning på temat Management Innovation – Beyond Budgeting. Andra huvudtalare på konferensen var representanter från Lego, Phillips, Sodexho och Air Berlin.
Blogg
12 juni, 2017
Härom veckan var det Göteborgsvarvetvecka i stan. En riktig löparfest med såväl individuella lopp som stafettlopp. Petra Bredehorst och Hanna Westberg gör sin debut på Ekan Managements blogg genom att reflektera över likheterna mellan Stafettvarvet och en verksamhetsprocess och därigenom belysa vikten av lyckade överlämningar mellan processteg.
Nyheter
21 april, 2017
I takt med globaliseringen ökar möjligheten för företag att med hjälp av samarbeten och integration av affärsmodellen nå betydande skalfördelar. Den 23 maj arrangerar Ekan Management ett frukostseminarium riktat till dig som verkar inom industrin och som är intresserad av hur företag på kortare tid kan förverkliga potentialen i samarbeten och företagsfusioner.
Nyheter
19 april, 2017
​Ökad komplexitet i operativa och legala strukturer tillsammans med minskad förutsägbarhet innebär en rad utmaningar kopplat till användandet av standardkostnader för företags styrning och rapportering. I syfte att bemöta dessa utmaningar har vi tagit initiativ till en Think Tank i form av ett nätverk med initierade personer som träffas för att dela erfarenheter, tankar och idéer.
Nyheter
12 april, 2017
Närhälsan i Västra Götalandsregionen, med stöd av Ekan Management, utvecklade under 2016 ett pedagogiskt verktyg för att öka förståelsen hos chefer och medarbetare för vilka faktorer som driver intäkter och kostnader på en vårdcentral. Under våren bjuder vi in till frukostseminarium där Närhälsan berättar om sitt utvecklingsarbete och vad det resulterat i.
Nyheter
12 april, 2017
Det är med stor glädje Ekan Management hälsar Anton Karlsson varmt välkommen som managementkonsult till vårt Stockholmskontor. Anton kommer närmast från IC Quality där han under flera år arbetat med verksamhetsutveckling, kvalitetsuppföljning samt ledar-, och medarbetarskap.
Blogg
29 mars, 2017
Det är lätt att förstå det attraktiva i tydliga och kvantifierade mått på hur väl verksamheten utvecklas. Kanske är det just därför vi lätt fastnar i uppföljning och mätning av alla möjliga mått, utan att ha reflekterat ordentligt över den verkliga affärs- och verksamhetsnyttan. ”What gets measured gets done” heter det ju enligt talesättet. Det indikerar att vi kan styra genom mätning. Det reflekteras inte lika ofta över risken för att det som mäts faktiskt också är DET ENDA som görs.
Nyheter
27 mars, 2017
Den 21-22 mars anordnades det 59:e Europeiska BBRT-mötet, denna gång i London. Programmet bjöd på en rad framgångsrika praktikfall från företag som gått ifrån den traditionella budgetprocessen samt forskning och ideér kring styrning och ledning anpassat till dagens verklighet.
Nyheter
20 mars, 2017
Har du modet att utmana status quo, förmågan att involvera människor och kraften att förverkliga morgondagens verklighet? Ekan Management söker nu en initiativtagande och ambitiös student till vårt internship under hösten 2017.
Nyheter
17 mars, 2017
Ekan Management har tilldelats ramavtal med Region Skåne avseende Konsulttjänster inom verksamhet, organisation, produktion samt ekonomistyrning. Det nya avtalet innebär att Ekan Management nu har ramavtal med Sveriges tre största landsting/regioner.
Blogg
13 mars, 2017
När det gäller processoptimering är det lätt att enbart fokusera på enskilda aspekter. Johan Frisack gör sin debut på Ekan Managements blogg genom att beskriva en komplett processoptimering med ett eget exempel ur vardagen.
Nyheter
8 mars, 2017
Den 6 april ställer Ekan Management ut på Business Arena i Göteborg. Välkommen till oss i monter 40 för att diskutera era och branschens utmaningar och möjligheter. På eftermiddagen deltar Ekan Managements Rikard Olsson i panelen kring hur de tre dimensionerna miljö, socialt och ekonomiskt kan integreras till en hållbar och lönsam affär.
Nyheter
1 mars, 2017
EUs nya dataskyddsförordning träder i kraft som svensk lag den 25 maj 2018 och ersätter därmed personuppgiftslagen. Den 28 mars arrangerar vi, tillsammans med Lindahl, ett seminarium riktat till dig som är verksam inom ett företag eller en offentlig verksamhet som hanterar personuppgifter i någon form. Vi ger dig en inblick i den nya dataskyddsförordningen och vilka konsekvenser den får.
Nyheter
17 februari, 2017
Ekan Management har funnits i över 30 år och har långvariga kundrelationer och en stor spännvidd i våra uppdrag. Vi står nu inför spännande utmaningar då vi under de senaste åren har erhållit ett flertal stora ramavtal. Vi söker nu en Bid Manager med ansvar att hantera anbudsprocessen med fokus på offentlig sektor.
Nyheter
7 februari, 2017
Som en viktig del i Arbetsförmedlingens pågående förnyelsearbete, med målet om en modern och kundvänlig verksamhet, har organisationen valt att arbeta med ständiga förbättringar. ​Ekan Management fick förtroendet att under 2016 göra en extern utvärdering av genomfört pilotprojekt.