Blogg
22 december, 2016
Fastighetsbranschen går starkt med låga vakanser i ett gynnsamt lågränteläge. Men vad kan potentiellt leda till en försämrad situation på den svenska fastighetsmarknaden? Sett ur ett makroperspektiv finns det en del att vara vaksam på; t.ex. ett omvälvande val och politisk osäkerhet i USA, Kinas omstrukturering och höjda räntor. Men produktionen behöver öka och det finns stora möjligheter – Ekan Managements Rickard Törnblom och Jesper Paulsson tar tempen på den svenska fastighetsbranschen.
Nyheter
22 december, 2016
Den 30 november anordnades en nätverksträff inom ramen för nätverket Challengers Network Fastighet med temat Digitalisering/IT-tjänster i fastigheterna. Gästföreläsaren var Sofia Rangmar, projektledare på Willhem för det prisbelönade projektet ”Tänkande huset”.
Nyheter
21 december, 2016
​Den 14 december arrangerade Ekan Management ett frukostseminarium på Lindholmen Conference Center i Göteborg. Ett drygt 20-tal deltagare från olika företag verksamma inom industrin fick lyssna till hur Beyond Budgeting kan stärka företagets konkurrenskraft med särskilt fokus på hur användningen av standardkostnader kan och bör utvecklas i en allt mer oförutsägbar affärsmiljö.
Nyheter
20 december, 2016
I november anslöt Torbjörn Grahn som senior managementkonsult och förstärker Ekan Management inom strategi och verksamhetsutveckling. Torbjörn tillför efterfrågad kompetens inom branscher och områden så som samhälle, infrastruktur och fastigheter som idag befinner sig i kraftig expansion.
Blogg
6 december, 2016
Städers ambitioner att vara attraktiva föder konsekvenser som kanske inte alltid beaktas i planeringsprocessen. I en så kallad översiktsplan beskriver politiken de långsiktiga ambitionerna - en allt svårare konstart i en allt mer föränderlig, snabbrörlig och oförutsägbar värld.
Nyheter
9 november, 2016
Den 27 oktober samlades Beyond Budgeting nätverket åter igen i London för det 58 medlemsmötet. Bland de nya medlemmarna i nätverket uppmärksammades COWI, Elliotts, Volvo Cars och Sodexo. Deltagarna fick bland annat lyssna till Bjarte Bogsnes, Statoil, som berättade om nyligen utgivna ​“Implementing Beyond Budgeting” och jämförelser mellan Beyond Budgeting, Lean och Agil utveckling.
Nyheter
18 oktober, 2016
Är du också ödmjukt kaxig? Har du modet att utmana status quo, förmågan att involvera människor och kraften att förverkliga morgondagens verklighet? Ekan Management står nu inför en spännande och expansiv fas och söker därför efter en Junior Managementkonsult.
Nyheter
13 oktober, 2016
Den 28 oktober arrangerar ​1company.se ett lunchwebinar om tankesättet kring ​Beyond Budgeting och vad det innebär i praktiken. Webinaret riktar sig till dig som är nyfiken på hur du genom att styra och leda på ett nytt sätt, oberoende av bransch och storlek på företag, kan göra verksamheten mer konkurrenskraftig och hållbart lönsam.
Nyheter
11 oktober, 2016
​Som ramavtalsleverantör till Ekonomistyrningsverket finns Ekan Management med på ESV-dagen 11 oktober på Älvsjömässan. Kom och prata med oss om viktiga frågor såsom dynamisk verksamhetsstyrning för myndigheter eller om hur moderna stöd- och ekonomifunktioner arbetar.
Nyheter
6 oktober, 2016
​Den 12-13 oktober går mässan ​Ekonomi & Företag av stapeln på Kistamässan i Stockholm. Som en del av mässan arrangeras konferensen ​CFO Controller Day där ​Ekan Managements Evelina Kambre Öberg anlitats som sammanhållande moderator.
Nyheter
6 oktober, 2016
​Ekan Management har tecknat ramavtal med Svenska Kyrkans nationella nivå omfattande rådgivnings- och utredningsarbete kopplat till fastighetshantering och systemstöd.
Nyheter
4 oktober, 2016
​​Beyond Budgeting Round Table (BBRT) är ett internationellt nätverk för gemensamt lärande. Medlemsorganisationerna strävar efter att utveckla dynamiska styr- och ledningsmodeller som möjliggör hållbara och högpresterande verksamheter i en föränderlig omvärld. Från september 2016 är ​Volvo Cars ny medlem i nätverket.
Nyheter
30 september, 2016
​Den 20 september anordnades en nätverksträff inom ramen för nätverket Challengers Network Fastighet med temat: Värdegrund i fastighetsbranschen. Träffen inleddes med en gemensam frukost och mingel och fortsatte med att vi fick lyssna till gästföreläsaren Heidi Ketola, TF HR- och kommunikationschef på Lokalförvaltningen, som delade med sig av deras arbete med värderingsstyrd organisation.
Nyheter
19 september, 2016
​Allt större del av industriföretags verksamhet och förbättringsarbete sker i projektform. Den 13 oktober arrangerar vi ett frukostseminarium riktat till dig som är intresserad av hur en väl utvecklad portfölj- och projektstyrning skapar framgångsrika projekt och stärker ditt företags konkurrenskraft.
Nyheter
9 september, 2016
Boken Beyond Budgeting i praktiken finns nu ute i butik. Boken riktar sig till dig som är nyfiken på hur du genom att styra och leda på ett nytt sätt kan göra verksamheten mer konkurrenskraftig och hållbart lönsam. Författaren Knut Fahlén är verksam som managementkonsult på Ekan Management och drivande inom nätverket Beyond Budgeting Round Table. Den 24-25 september föreläser han på bokmässan.
Nyheter
2 september, 2016
Har du modet att utmana status quo, förmågan att involvera människor och kraften att förverkliga morgondagens verklighet? Just nu söker vi dig med erfarenhet inom framförallt verksamhetsutveckling med fokus på fastighetsbranschen.
Blogg
30 augusti, 2016
Är du en av de som aldrig hört talas om ’cirkulär ekonomi’? Eller vet du kanske vad det är men inte hur du och din organisation påverkas eller skulle kunna dra nytta av det? Det är på tiden att fler svenska företag och organisationer lyfter upp frågan om cirkulära affärsmodeller på agendan och börjar anpassa sin strategi därefter, innan man ser sig omsprungen av verkligheten.
Nyheter
30 augusti, 2016
Ekan Management har hjälpt Sjöfartsverket att utveckla systemstöd och effektiva arbetssätt för det viktiga arbetet att hantera maritim säkerhetsinformation. Det agila sättet att arbeta innebar att verksamheten kunde se systemet växa fram och vara med och påverka utformning och funktioner. Det resulterade i användare som var mycket nöjda med vad som slutligen levererades och togs i drift.