Tack för din anmälan!

Tjänster

Publicerad 27 februari, 2016

Vi hjälper våra kunder att skapa morgondagens verklighet. En verklighet som ser olika ut beroende på hur just din verksamhet och omgivning fungerar och förändras.

Ibland kräver situationen revolution – en total omdaning av vad vi gör, hur vi gör och varför. Mycket oftare handlar utveckling om evolution – att kontinuerligt ifrågasätta och förbättra verksamheten och hur vi leder den. Oavsett behov hjälper vi dig och din organisation framåt i den hastighet som situationen kräver.

Vi delar in våra tjänster i fyra övergripande områden:

  • Strategi och verksamhetsstyrning
  • Ledar- och medarbetarutveckling
  • Verksamhets- och processutveckling
  • Inköp och införande av verksamhetssystem

 Inom dessa bidrar vi med:

  • Expertis och rådgivning
  • Program- och projektstyrning
  • Förändringsledning, processtöd och metodik
  • Handledning och coachning
  • Resursförstärkning
  • Utbildning

Exempel på erbjudanden (PDF):

Artiklar (PDF):