Göteborg 5/12: Seminarium om den (o)hållbara ekonomifunktionen

Välkommen till oss på Ekan Management i Göteborg den 5 december. Det är dags att prata om den (o)hållbara ekonomifunktionen. Studier visar att många ekonomer vantrivs och blir sjuka i arbetet. Samtidigt ställs allt högre krav på modernisering och effektivisering av ekonomifunktionen. Det fina är att det finns lösningar inom räckhåll. Till anmälan >

”Endast 46 procent [av tillfrågade ekonomichefer] tror att de kommer kunna bibehålla sin nuvarande arbetsbelastning utan att det påverkar deras hälsa negativt på lång sikt”

Pulsmätning, Eqonomy, 2023

Ekonomifunktionens framtid har varit utstakad sedan länge. Det finns stora och helt rimliga förväntningar på en ökad automatisering av de transaktionstunga arbetsuppgifterna. Blickar vi 5–10 år framåt har vi sannolikt fått en omvänd 80/20 fördelning med väsentligt mer utrymme för analys och affärsstödjande uppgifter. Den senaste teknikutvecklingen inom AI har ytterligare accelererat förväntningarna.

Ekonomfunktionen idag, och i framtiden?

I en situation med långa arbetsdagar och hög stressnivå är det inte helt enkelt att bryta sig ur vardagens realiteter för att forma en bättre situation i framtiden. Men vi vet att det måste göras. För att skapa rätt förutsättningar krävs utveckling inom tre övergripande områden:

  • Organisering
  • Digitalisering
  • Kompetensutveckling

Välkommen till oss på Ekan Management för att ta del av Eqonomy’s studie och Ekan Managements erfarenheter av både problem och lösningar på de här frågorna. Passa även på att dra nytta av övriga deltagares erfarenheter, tankar och idéer.

Tid och plats:

5 december, kl 16:00-18:00, anmälan senast 4 december

Vi kommer att vara på vårt kontor i Stuveriet på Masthamnsgatan 21 med den fina utsikten över (nästan) hela Göteborg. För dig som hellre ses i Stockholm så återkommer vi med ett nytt datum lite längre fram.

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser, så det är först till kvarn som gäller.

Till anmälan >