Processoptimering i vardagen

I samband med det nya året bestämde jag mig på rationella grunder för att cykla till jobbet. Förutom vardagsmotion och bidrag till en lite renare stad är cykeln det effektivaste sättet för mig att transportera mig de sju kilometer jag har från hemmet till arbetet.

Valet av fortskaffningsmedel var ur ett effektivitetsperspektiv egentligen relativt enkelt. Jag mätte, jämförde och utvärderade alternativen. Cykeln var det överlägset bästa valet ur både ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv. Men att bli cyklist innebar nya val och avvägningar.

Utbudet av cykelaffärer, utrustning och kollegor med djup förståelse för kadens visade sig vara enormt. Inköp av en perfekt pendlarcykel med racehjul och cykelbyxor med tillhörande vattentäta damasker skulle äta upp den ekonomiska vinsten under många år framöver. Jag skulle kunna åka taxi fram och tillbaka till jobbet i mer än ett år för samma kostnad som de kunniga hävdade var priset för en acceptabel cykel.

Även ur ett tidsperspektiv blev det knepigt. Med en dyr cykel och exklusiva attiraljer fanns plötsligt förutsättningen att vara snabbast av alla i morgontrafiken. Det i sin tur skulle tvinga mig att duscha när jag kom fram till jobbet, vilket plötsligt gjorde bussen till ett snabbare alternativ.  Även de tidsmässiga vinsterna med en förändrad transportprocess var hotade!

Drömmen om en snabb racer lades på hyllan och istället vidtog en processoptimering med befintligt material. Tidtagaruret på telefonen och en uppskattning av kroppstemperatur vid ankomst gav mig ganska snart den ultimata tiden – 23 minuter från dörr till dörr. Högre hastighet ger förlust i form av en obehaglig start på arbetsdagen och långsammare färd är ren tidsförlust. Process fulländad.

Men. Jag måste erkänna att jag kämpar varje dag då jag blir omkörd av en snart medelålders man på cykelbanan med en dyr racer och tajta brallor. Jag vill så gärna cykla lika snabbt som han. Men sedan påminner jag mig själv; Han må vara produktiv i en delprocess. Men jag vinner i det långa loppet.