Redo för semestern med rätt projektgrupp

Strax innan semestern är det inte bara dags för sommarfester. Det är också leveranstider. En slutleverans eller delleverans hör sommaren till.

Riskerna med att gå för högvarv hela vägen till den sista arbetsdagen är ett återkommande ämne i media och förslagen på lösningar är många. Låt mig bidra med ytterligare ett tips – Arbeta tillsammans med en projektgrupp som är engagerad, dedikerad och kompetent!

Under våren har Ekan Management påbörjat arbetet med att ta fram nya nyckeltal för serviceverksamheterna på landets sjukhus tillsammans med nätverket Best Service. Uppdraget sträcker sig fram till årsskiftet och i förra veckan var det dags för den första större leveransen. Som vid alla leveranser finns det risker. Tänk om uppdragsgivaren förväntat sig någonting annat! Har vi förbisett centrala delar i uppdraget?

Men denna gång var jag inte speciellt nervös. Snarare förväntansfull. Projektet har nämligen en fantastisk projektgrupp som gjort vårens arbete till en fröjd. Som extern konsult har vi kunnat fokusera på projektledning, kvalitetssäkring och sammanställning av projektmedlemmarnas djupa kunskap om verksamheten. Tillsammans har vi gjort varandra bättre!

Till uppdragsgivare som både vill ha lugna dagar innan semestern och bästa möjliga förutsättningar för att skapa resultat är därför mitt råd: Engagera medarbetare i projektet som har tid, vilja och idéer. Det är de egna medarbetarna som har kunskapen om verksamheten och som tillsammans med en extern tillfällig kraft har de bästa förutsättningarna att skapa någonting riktigt bra!

Såväl projektgruppen som jag själv kan nu använda de sista dagarna innan sommaren åt att planera höstens arbete. Det i sin tur ökar möjligheterna för en mjukstart efter sol och bad och en bra slutleverans i december. Dessutom har jag haft tid att göra den bästa delen i projektet; att skriva tackkort till alla de som gör arbetet framgångsrikt – projektdeltagarna.

Glad sommar!