Bygg & Fastighet

Vi har under många år byggt upp en gedigen erfarenhet och stor kompetens kring fastighetsbranschens viktiga frågor.  Våra kunder är såväl privata som offentliga aktörer med inriktning på bygg eller fastighetsförvaltning och med fokus på kommersiella lokaler, bostäder och anläggningar. Genom en lång rad framgångsrika uppdrag har vi idag etablerade affärsrelationer med en stor del av fastighetsbranschens viktigaste aktörer.

Våra uppdrag omfattar såväl organisations- och ledningsfrågor som processutveckling, affärs- och verksamhetsutveckling samt att ta tillvara digitaliseringens möjligheter genom exempelvis mobila lösningar och effektiv informations- och ritningshantering.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.