Fastighet & Samhällsutveckling

Vi har under många år byggt upp en gedigen erfarenhet och stor kompetens kring de viktiga frågorna inom samhällsutveckling och fastighetsbranschen. Våra kunder är både beställare, operatörer och projektörer inom samhällsutveckling, liksom privata och offentliga fastighetsbolag. Genom en lång rad framgångsrika uppdrag har vi idag etablerade relationer med en stor del av branschens viktigaste aktörer.

Våra uppdrag omfattar exempelvis strategi-, organisations- och ledningsfrågor, processutveckling, affärs- och verksamhetsutveckling samt att ta tillvara digitaliseringens möjligheter genom exempelvis mobila lösningar och effektiv informations- och ritningshantering.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.