Hälso- & Sjukvård

Ekan Management har stor kompetens och erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsområdet för såväl privata bolag som offentligt ägd verksamhet. Våra kunder finns inom såväl sjukhus, primvärvård, tandvård, institutionsvård för barn- och familj och äldreomsorg.

Våra uppdrag omfattar såväl organisations- och ledningsfrågor som processutveckling, affärs- och verksamhetsutveckling samt att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i verksamheten.

Inom offentligt driven hälso- och sjukvård har vi bland annat ramavtal med Sveriges tre största landsting/regioner. Se samtliga våra ramavtal inom offentlig verksamhet.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.