Kommuner & Regioner

Ekan Management har en stark profil inom offentliga verksamheter. Idag finns ca hälften av våra kunder inom offentlig verksamhet, inklusive en stor andel offentligt ägda bolag.

Vi verkar i en skandinavisk managementtradition och har mycket god förståelse för de särskilda utmaningar som finns i offentliga och politiskt styrda verksamheter inom kommuner och regioner. Vi arbetar sedan många år både med tjänstemän och med politiker beroende på uppdragets karaktär. Uppdragen omfattar allt ifrån ekonomi- och verksamhetsstyrning, utredningar och analyser, processutveckling, översyn av organisation, stöd vid upphandling och införande av verksamhetssystem till ledningsgruppsutveckling, grupp- & medarbetarutveckling.

Vi har bland annat ramavtal med Sveriges tre största landsting/regioner och Sveriges tre största kommuner. Se samtliga våra ramavtal inom offentlig verksamhet.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.