Kommuner & Regioner

Ekan Management har en stark profil inom offentliga verksamheter. Cirka hälften av våra kunder finns inom offentlig verksamhet, inklusive en stor andel offentligt ägda bolag.

Vi verkar i en skandinavisk managementtradition och har mycket god förståelse för de särskilda utmaningar som finns i kommuners och regioners politiskt styrda verksamheter. Vi arbetar sedan många år både med tjänstemän och med politiker beroende på uppdragets karaktär. Uppdragen omfattar exempelvis  ekonomi- och verksamhetsstyrning, utredningar och analyser, processutveckling, organisationsöversyner, stöd vid upphandling och införande av verksamhetssystem samt ledningsgruppsutveckling, grupp- & medarbetarutveckling.

Vi har bland annat ramavtal med Sveriges tre största landsting/regioner och Sveriges tre största kommuner. Se samtliga våra ramavtal inom offentlig verksamhet.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.