Statliga myndigheter

Ekan Management har  en stark profil inom offentliga verksamheter. Idag finns ca hälften av våra kunder inom offentlig verksamhet. Vi verkar i en skandinavisk managementtradition och har mycket god förståelse för de särskilda utmaningar som finns i offentliga och politiskt styrda verksamheter.

Uppdragen omfattar allt ifrån ekonomi- och verksamhetsstyrning, utredningar och analyser, processutveckling, översyn av organisation och funktioner, stöd vid upphandling och införande av verksamhetssystem till ledningsgruppsutveckling, grupp- och medarbetarutveckling.

Ekan Management har ramavtal med samtliga statliga myndigheter genom Kammarkollegiet avseende både verksamhets- och organisationsutveckling samt chefs- och medarbetarutveckling. Se samtliga våra ramavtal inom offentlig verksamhet.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.