Cirkulär ekonomi genom digitalisering & tjänstefiering

I vår tid behöver verksamheter sträva efter optimalt nyttjande av sina resurser.  I cirkulär ekonomi lever material, produkter och tjänster vidare i ett evigt kretslopp, utan avfall och outnyttjat värde.  Vi hjälper företag och organisationer att utveckla cirkulära affärsmodeller genom innovativa flöden, tjänstefiering och digitalisering. Resultatet är en konkurrenskraftig och effektiv affärsmodell, som med mindre resurser kan skapa ett större värde för konsumenter och bidra till en hållbar och lönsam morgondag, och därefter.  

Den cirkulära omställningen är ett av vår tids stora paradigmskiften. Nya affärsmodeller, samverkan och partnerskap, utvecklingsmetoder, säljprocesser och returkedjor gör det till en komplex fråga som kommer vara avgörande för framtida företags överlevnad. 

Ekan stöttar verksamheter i hela processen, från en önskan om effektivitet och ett minskat klimatavtryck, till realiserad nytta. Med mångårig erfarenhet av lyckade förändringsprojekt i kombination med effektiva metoder och nyckelkompetenser inom hållbarhet, material, tjänstefiering och digitalisering hjälper vi kunder att realisera det cirkulära bolaget. 

Vårt erbjudande 

  • Nuläges- och passformsanalys med hjälp av Ekans CEFA-metod
  • Identifiering av områden för en cirkulär omställning
  • Stöd i arbetet med att designa resursflöden som stödjer ett cirkulärt kretslopp
  • Stöd i arbetet med att ta fram och utveckla mål och nyckeltal kopplade till cirkulär ekonomi
  • Ledningsstöd i arbetet med att implementera styrmodellen samt förverkliga vision och mål genom förändringledning
  • Stöd i att identifiera och implementera digitala lösningar för att stödja nya verksamhetsprocesser
  • Identifiering och organisering av strategiska samarbeten inom det cirkulära ekosystemet 

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.