Släpp lös besparingarna

Marknaden ogillar osäkerhet och när osäkerheten är hög blir tonläget bistert och ibland panikslaget. I det här läget krävs åtgärder, men aktiviteterna ska inte startas i panik – de ska göras med blicken mot framtiden. Det innebär att skära kostnader med snabb effekt utan att för den skull skära bort kapacitetsfaktorer för framtida tillväxt. 

Ur ett inköpsperspektiv är mer än 10 procent besparing med direkt effekt möjligt. Enligt vår erfarenhet kan organisationer göra snabba justeringar med fokuserad avtals- och inköpshantering och öka intern samverkan och transparens för att på kort tid öppna för avsevärda besparingar utan att långsiktigt försämra konkurrenskraften. Det är till exempel inte ovanligt att företag sparar 10-15% på indirekta kostnader under första året bara genom att använda sin spend och köpkraft och omforma samverkan med leverantörerna. Använd möjligheten till förändring för att skapa kraft för framtida tillväxt.

Inaktivitet och ”vi-kör-på” kan vara vägen till en försämrad tillväxt och svagare konkurrenskraft. Istället gäller det att arbeta med transparenta och värdefokuserade inköpsmetoder samt handfasta aktiviteter.

Ekan Managements erbjudande: direkt inköpsanalys och snabba besparingar

Via en direkt inköpsanalys där vi utvärderar nuläge, kostnadsstruktur, metoder och beteenden, utmanar vi er organisation med en handlingsplan för snabb effekt. Tillsammans realiserar vi de aktiviteter som bedöms vara de rätta för att leverera snabbast besparing och långsiktigt kundvärde.

Vi hjälper våra kunder att effektivisera sina inköp, operativt riskhantera sina leverantörer och optimera sin lagerstyrning för att därigenom realisera snabba justeringar och besparingar. Transparens och samverkan, tydlighet och enkla lösningar krävs för att skapa snabba resultat:

  • Skapa medvetenhet om kostnadsstrukturen
  • Driva korsfunktionella Cost-Cut program, rikta förbrukning och skapa transparens
  • Skapa löpande värdefokuserad styrning av ekosystemet och nätverken
  • Optimera lagerstyrningen
  • Bearbeta och följ upp leverantörsbasen för att fokusera på resultat och förbättring
  • Intensifiera verksamhetsledning, styr för samverkande affärsmannaskap

Det finns möjligheter i konjunkturen. Medvetna val av aktiviteter baserade på kunskap om nuläge och effekt i kombination med våra metoder för effektivt inköp och transparens ger kraft att verka i förändring och samtidigt få snabba besparingseffekter.

Vi hjälper er, kontakta oss för en första genomgång!

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.