Johanna Nilsson

Johanna Nilsson har en kandidatexamen i pedagogik och är ICF Professional Certified Coach (PCC). Hon har 20 års arbetslivserfarenhet av att stödja och leda genom komplexa förändringsprocesser inom främst offentlig sektor. Johanna hjälper chefer och medarbetare samla kraft till mer för att nå längre. Hennes specialistkompetens är professionell coaching, handledning och Motiverande samtal (MI) enskilt och i grupp. Med inriktning ledarskap, medarbetarskap, rehab, omställning och arbetsmiljö, kultur samt värdegrund.