Johan Frisack

Affärsområdesansvarig Kommuner & Regioner

Johan Frisack är statsvetare och nationalekonom, examinerad vid Lunds Universitet. Han har mångårig erfarenhet som konsult inriktad mot verksamheter i offentlig sektor. Vanliga uppdragstyper är utredningar, analyser, utvärdering, förändringsarbete och verksamhets- och organisationsutveckling.

Johans specialistkompetens finns inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg där han hjälper verksamheter att ta fram och implementera styrmodeller och ledningsprocesser med fokus på nyckeltalsuppföljning och benchmarking inom kvalitet och ekonomi. På Ekan är Johan affärsområdesansvarig för Kommuner & Regioner.