Kerstin Ollesson

Affärsområdesansvarig

Kerstin har en gedigen erfarenhet som managementkonsult, affärsområdeschef och bolagsbyggare. Hon har de senaste åren fokuserat på digitalisering som möjliggörare för en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning genom bland annat utvecklade affärs-/ekonomisystem och BI-lösningar.

På Ekan Management ansvarar Kerstin, utöver kunduppdrag, för att utveckla Ekan Managements tjänster riktade till Ekonomi- och controllingfunktioner.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.