Petter Spanne

Affärsområde Offentlig verksamhet

Petter Spanne har en gedigen erfarenhet av offentlig service och politiskt styrda organisationer, med bakgrund som statsvetare och företagsekonom, tidigare anställd inom Göteborgs Stad. Han är utbildad följeforskare/utvärderare enligt ESF och Tillväxtverkets riktlinjer och en uppskattad talare och moderator vid konferenser och seminarier. Petters uppdrag omfattar i första hand organisations- och verksamhetsutveckling samt utveckling av ledare och chefer med inriktning på målstyrning och ständiga förbättringar i offentliga verksamheter. Han arbetar kontinuerligt med uppdrag i både landsting/regioner och kommuner i Sverige.

Petter Spanne är sedan 2013 ansvarig för affärsområde Offentlig verksamhet på Ekan Management.