Ann Sjöberg

Ann har en bakgrund som controller och har 25 års erfarenhet som managementkonsult. Hon har lång erfarenhet av projekt inom processutveckling, verksamhetsstyrning och utveckling av shared service funktioner. Vidare arbetar hon som kundens oberoende projektledare vid upphandling och implementering av affärssystem. Ann kombinerar gärna sin kompentens inom process-, system- och ekonomiområdet i uppdrag vilket även har blivit hennes signum. Ann har särskilt lång erfarenhet av branscher som fastighet, energi och offentlig förvaltning.