Anna Wigsén

Anna har en masterexamen inom Fastigheter och Byggande med inriktning projektledning, från Kungliga Tekniska Högskolan. På Ekan Management har Anna arbetat i uppdrag inom digitalisering, förändringsledning, affärs- och processutveckling.

Anna är verksam inom Ekans affärsområde Fastighet och har erfarenhet att arbeta både tillsammans med kommunala och privata fastighetsbolag. Anna är bland annat en uppskattad workshopledare.