Anna-Karin Nilsson

Anna-Karin har en masterexamen i offentlig förvaltning inriktning ledning och styrning från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har sedan tidigare erfarenhet inom konsultbranschen och uppdrag inom organisation- och verksamhetsutveckling, framförallt utredningar, processutveckling och förändringsledning.

Anna-Karin drivs av att bidra till samhällsnytta och hjälpa organisationer med att identifiera och driva utvecklings- och förbättringsarbeten. Med erfarenhet av utbildning och arbete i en internationell miljö bär Anna-Karin även med sig värdefulla erfarenheter av interkulturella och flerspråkiga miljöer.