Frida Nordanås

Frida har en magisterexamen i Industrial Management från KTH och har tidigare erfarenhet av införande av produktionssystem, avvikelsehantering och förbättringsarbete på Scania.

Frida drivs av projekt- och förändringsledning i varierande branscher såsom fastighet och industri där fokus ligger i att förbättra och utveckla processer med tillhörande systemstöd.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.