Johan Frisack

Johan Frisack är statsvetare och nationalekonom, examinerad vid Lunds Universitet. Han har mångårig erfarenhet som konsult inriktad mot verksamheter i offentlig sektor. Vanliga uppdragstyper är utredningar, analyser, utvärdering, förändringsarbete och verksamhets- och organisationsutveckling.

Johans specialistkompetens finns inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg där han hjälper verksamheter att ta fram och implementera styrmodeller och ledningsprocesser med fokus på nyckeltalsuppföljning och benchmarking inom kvalitet och ekonomi.