Johan Rohdin

Johan Rohdin bär med sig en kandidatexamen i företagsekonomi och har mångårig erfarenhet som ekonomi- och affärscontroller inom en rad olika branscher så som fastighet, utbildning, medtech och partihandel. Han har stor erfarenhet och kompetens inom affärsplanering och analys samt utveckling av budget-/prognos- och uppföljningsprocesser med tillhörande systemstöd och beslutsstödslösningar. Johan drivs av att utmana invanda arbetssätt och att förverkliga processer och verktyg anpassade till dagens utmaningar och möjligheter.