Karin Arnholm

Karin är maskiningenjör och har studerat en master inom International Project Management på Chalmers. Under studietiden arbetade hon som verksamhetskonsult på Chalmers Teknologkonsulter där hon bland annat var projektledare för projekt inom industrin samt ansvarig för att fördjupa och utveckla relationen med Volvo Group. Hennes erfarenhet från Volvo Group sträcker sig längre bak i tiden då hon tidigare har arbetat med artikelreduktion och kartläggning av bolagens projektstyrningsmodeller. Karin har även erfarenhet från offentliga sektorn där hon skrev sitt examensarbete med fokus på att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården för patienter med komplexa vårdbehov.