Katarina Sterley

Katarina har lång erfarenhet både som konsult och i linjeroller, senast som Business Systems Financial Manager på ett telekombolag. Innan dess har Katarina haft en rad konsult- och säljroller, främst inom internationella mjukvarukoncerner. I dessa roller har hon lett arbeten med att ta fram arkitektur och styrmodeller inom finansområdet, implementering av systemstöd och digitalisering av processer. Genom sina roller i komplexa projekt och utvecklingsarbete trycker hon på vikten av förändringsledning för att nå mål och önskade effekter. I uppdrag tar Katarina roller som projekt- och programledare, specialist och uppdragsansvarig inom området finansiell styrning- och ledning, dynamiska styrmodeller/Beyond budgeting, CFO-office och liknande.

Katarina är utbildad civilekonom med examen från Handelshögskolan i Göteborg.