Manda Gabrielsson

Manda är managementkonsult och expert inom informations- och arkivhantering, med bakgrund som förvaltningsledare. Hon arbetar ofta i stora informationsstyrningsprojekt, som expert och projektledare, exempelvis med processmodellering och kravställning på systemstöd.