Marie Langenfeld

Marie har en civilekonomexamen från Universitet Zürich i Schweiz och har högskoleutbildning inom arbets- och organisationspsykologi, psykologi, konflikthantering samt interkulturell kommunikation. Hon har en bred erfarenhet som management- och organisationskonsult. Marie arbetar bland annat med ledningsgrupps- och grupputveckling, ledarskap och ledarskapsutveckling, medarbetarutveckling, coachning och handledning, samt värdegrundsarbete. Marie arbetar idag som konsult och projektledare. Hon har erfarenhet från både offentlig och privat verksamhet.

Hennes styrka är att kombinera det affärsmässiga/ strategiska med det beteendevetenskapliga perspektivet för att skapa långsiktiga resultat på individ-, grupp- och organisationsnivå.