Mattias Karlsson

Mattias är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi vid Lunds Tekniska högskola, med inriktning mot logistik. Mattias är en generalist med en bred kunskapsbas inom logistik, teknik och ekonomi. Han har erfarenhet av integrationer mellan verksamhetsprocesser och IT, vilket ger honom en bred bas att stå på. På Ekan arbetar Mattias med fokus på verksamhetsutveckling.