Michael Lichtenstein

Michael är managementkonsult med gedigen kompetens inom både HR, affärsutveckling och ekonomi. Han har lång erfarenhet som ledare och konsult från bland annat hotell- och resebranschen samt detaljhandeln. Han har arbetat inom den privata, ideella och offentliga sektorn. Michael återfinns bland annat i rollen som facilitator, utbildare, projektledare och interimschef. Med sitt coachande förhållningssätt kopplat till sin ledarerfarenhet är han en uppskattad samtalspartner och processledare för chefer och ledningsgrupper. Han har också framgångsrikt drivit förändringsprojekt där ett nytt systeminförande har kopplats till de verksamhetsnära processerna och de mellanmänskliga beteendena.

Michaels är civilekonom (MBA), samt har en master i projektledning samt en kandidatexamen i psykologi.

I uppdrag tar Michael roller som bland annat ledningsgruppsutecklare, handledare, coach, projektledare, interimschef och samordnare.