Tim Pettersson

Tim är en av Ekan Managements juniora konsulter och har erfarenhet inom fordonsindustrin med fokus på global logistik. Han bär även med sig en master i Industriell Ekonomi med inriktning på Kvalitet och Verksamhetsutveckling från Chalmers Tekniska Högskola.

Med ett Black Belt certifikat inom Six Sigma drivs han av att utmana existerande arbetssätt och processer och förverkliga lösningar som leder till en bättre anpassning till dagens utmaningar och möjligheter. Verktygslådan som han erhållit genom Master studierna har kommit till användning inom såväl kvalitetsutvecklingsprojekt som tjänstefieringsprojekt, vilket är två områden som Tim har ett extra stort intresse för och gärna fortsätter utvecklas inom.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.