Fd SÄPO-chefen Klas Friberg: “Fokusera på att verksamheten gör rätt saker”

Klas Friberg har en lång karriär bakom sig inom Polisen. Han har bland annat varit Rikskriminalchef, Regionpolischef och Säkerhetspolischef. Under 2021 valde Klas att byta inriktning och istället för att själv leda ser han nu fram emot att hjälpa andra i sitt ledarskap. Med Ekan Managements gedigna erfarenhet inom ledarskaps- och organisationsutveckling, och kraftfulla ramavtal inom offentlig verksamhet, fanns det goda skäl att söka ett samarbete. På Ekan är vi naturligtvis glada att kunna förmedla Klas Fribergs gedigna kompetens till nya och befintliga kunder. 

Så här säger Klas själv om några viktiga perspektiv i sin nya roll: 

Vilka är dina viktigaste reflektioner kring strategiskt ledarskap?

Insikten om att det strategiska ledarskapet bör fokuseras på att leda andra, ge dom förutsättningar att kunna prestera. Ledarskapet bör därför präglas av ödmjukhet för andras kunskaper och att den sammansatta kunskapen (kollektiva kapaciteten) bäst för verksamheten framåt. Som chef bör Du lära Dig ”att sitta på händerna”. Lyssna därför mer än Du pratar. Strategiskt ledarskap går inte ut på att fokusera på att sakerna görs rätt utan i stället på att verksamheten gör rätt saker.   

Vilka ser du som de viktigaste utmaningarna att arbeta med inom offentlig förvaltning? 

Identifiera uppdraget, ha medborgaren i fokus, tillse att kärnverksamheten genom dess medarbetare får utvecklas. Minska administrationen, öka interna och externa dialogen. Medvetandegör formeln 50 -30- 2, en evidensbaserad slutsats som visar att dialog, förd med respekt, slår organisation och t.o.m. ökad budget. 

Vilken typ av stöd kan du bidra med? 

Två delar. Generell kunskap och erfarenhet som bygger på att ha lett organisationer på strategisk nivå under 30 år. Genom juridisk praktiska erfarenhet och genom nära arbete med den politiska nivån har jag god kunskap om statlig förvaltning. Omorganisationer och förändringsledning har varit en naturlig del av mitt strategiska ledarskap. 

Specifik kunskap att hantera skarpa kriser. Där verksamhet varit hårt pressad av den operativa situationen men också av uppdragsgivare, allmänhet och media har jag fått förmånen att leda. Vikten av att kunna kommunicera internt och externt är fundamentalt.  Under senare år har jag byggt upp kunskap om säkerhets och säkerhetsskyddsfrågor samt om säkerhetspolitik.  

#klasfriberg #ekanmanagement #strategisktledarskap #offentligtledarskap #morgondagensverklighet