Ramavtal med Pensionsmyndigheten

Som ett av tre konsultbolag har Ekan Management slutit ramavtal med Pensionsmyndigheten avseende managemenkonsulttjänster. Avtalet omfattar verksamhets- och organisationsutveckling uppdelat på tjänsteområdena Verksamhetsutveckling & Strategi, Organisationsutveckling, Ekonomistyrning och Analys.

Under perioden 2010-2013 köpte Pensionsmyndigheten managementkonsulttjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling för omkring 85 miljoner SEK. Myndigheten uppskattar att behovet kommer vara motsvarande under den aktuella ramavtalsperioden.

När tiden för att lämna anbud gick ut i slutet på augusti 2014 hade 13 konsultbolag lämnat anbud. Efter kvalificering, anbudsprövning och utvärdering stod det klart att Ekan Management är ett av de tre bolag som kommer att få leverera managementkonsulttjänster till myndigheten i upp till fyra år framöver. Ramavtalet sträcker sig över två år till och med april 2016 med möjlighet till förlängning på upp till två år.

”Vi är mycket glada över att det förtroende som Pensionsmyndigheten givit oss. Konkurrensen i upphandlingen var mycket stor. Våra arbetssätt och vår managementkonsultfilosofi – tillsammans med vår stora erfarenhet från offentlig sektor – står sig starkt på marknaden. Vi ser verkligen fram emot att  bidra till Pensionsmyndighetens utveckling under de kommande åren”, säger Evelina Kambre Öberg, ansvarig för Ekan Management i region Stockholm.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk