Vi ses väl på KOMMEK?

Den 22-23 augusti öppnar Malmömässan upp sina portar för KOMMEK, Sveriges största och ledande mötesplats för alla som arbetar inom kommuner, landsting och regioner.

Under två dagar finns ett brett program som bidrar till din kompetensutveckling. Tonvikten ligger på ekonomi och styrning, men spännvidden under seminarierna är mycket stor. På KOMMEK får du inspiration, kunskap och möjlighet att knyta kontakter på samma gång.

Ekan Management finns på plats i monter E08. Här får du möjlighet att diskutera utmaningar, möjligheter och genomförbara lösningar för just din verksamhet.

Vi bidrar även till konferensen med två seminarier med våra kunder, Gryning Vård, Borås Stad och SKL-nätverket Best Service. Mer information om plats, anmälan mm. se nedan.

Tillit i praktiken

Onsdag 22 aug. kl. 14.30, Fackscenen

Katarina Ahlqvist, VD för Gryning Vård och Carola Samuelsson, projektledare för innovationsplattformen Borås Stad, talar om innovationskraft och tillitsbaserad styrning och ledning genom konkreta exempel utifrån ledarskap och samverkan till finansieringsmodeller som bryter stuprörstänk.

Ingen föranmälan krävs.

Att vara bäst – eller att bli bättre?

Torsdag 23 aug. 11.30-12.30, Malmö Arena Hotel, lokal: Terrassen

SKL-nätverket Best Service har utvecklat ett program för Facility Managementtjänster på landets sjukhus med fokus på ett fåtal nyckeltal, unika förutsättningar och ökad kunskapsspridning, där alla kan bli bättre – tillsammans.

Hör Best Service styrelseordförande Helena Tauberman och Martin Stang, Områdeschef Försörjning, Regionservice i Örebro Region Län, berätta om projektets utmaningar och effekter. I frågestunden medverkar även Johan Frisack från Ekan Management.

Seminariet äger rum på Malmö Arena Hotel (mitt emot Mässan) kl. 11.30-12.30 inklusive förtäring. Föredraget börjar ca 12.00.

Begränsat antal platser. Anmäl dig här!

Frågor? Kontakta Petter Spanne, Affärsområdesansvarig Offentlig sektor, 073-617 04 32, petter.spanne@ekan.com

 

Varmt välkommen!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk