Digital transformation

Digital transformation – Förutsättningar och framgångsfaktorer

Att digitalt transformera sin verksamhet är inte så mycket en möjlighet som en förutsättning för verksamhetens långsiktiga överlevnad. Ekan Management har arbetat med IT-stödd verksamhetsstyrning, förändringsledning och digitalisering i över 30 år. Digital transformation är en process där flera aspekter måste balanseras och samverka – System & Information, Verksamhetsprocesser, Affärs- & Styrmodell och Kultur.

Ta del av vårt white paper där vi beskriver vår syn på digital transformation och vad som krävs för att lyckas.

Kontakta någon av oss för mer information.

Hans-Owe Sjöö
hans-owe.sjoo@ekan.com
0733 – 98 98 61

Karin Arnholm
karin.arnholm@ekan.com
0706 – 22 61 72

Annica Delin
annica.delin@ekan.com
0736 – 28 61 94

Ladda ner white paper