Ramavtal

Ekan Managements gällande ramavtal inom offentlig sektor:

 • Akademiska Hus, Managementkonsttjänster
 • Centrala Studiestödsnämnden (CSN), IT- och managementkonsulter
 • Energimarknadsinspektionen, Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) 96-28-2014 (Kammarkollegiet)
 • Energimyndigheten, Verksamhets-, organisations-, chefs-, ledar- & grupputveckling
 • Exportkreditnämnden, Konsulttjänster, Verksamhets- organisations-, chefsutv. & org.kultur
 • Fortifikationsverket, Stöd inom GIS, BIM, Fastighetssystem och Geodesi
 • Göteborgs Stad
  • Chef och medarbetarutveckling, del E Medarbetarutveckling
  • Chef och medarbetarutveckling, del B Chefshandledning/chefscoachning
 • Jönköping University, Managementtjänster – Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning
 • Kammarkollegiet samtliga statliga myndigheter, Managementkonsulting
  • Avtalsområde B: Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)
  • Avtalsområde C: Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning (UCK)
 • Luftfartsverket, IT-konsulttjänster, del Verksamhetsutveckling och strategi
 • Lunds universitet, Chef och ledarutveckling 2015, del 2 Coachning av chefer, enskilt eller i grupp
 • Malmö Stad, Management och organisationskonsulter, D. Chef- och ledarskapsutveckling
 • MKB Fastighets AB, Managementkonsulter, del Analys
 • Pensionsmyndigheten, Managementkonsulttjänster
 • Region Skåne, Konsulttjänster inom management
 • Sjöfartsverket, IT-konsulttjänster, del Verksamhetsutveckling och strategi
 • Specialfastigheter, Managementkonsulttjänster
 • Stockholms läns landsting, Strategi och Management
  • Stockholms läns landsting, Chef- och medarbetarutveckling del 1 Personlig chef- och medarbetarutveckling
  • Stockholms läns landsting, Chef- och medarbetarutveckling del 2 Mentorprogram
  • Stockholms läns landsting, Chef och medarbetarutveckling, del 3 Chef- och ledarträning
  • Stockholms läns landsting, Chef och medarbetarutveckling, del 4 Ledningsgruppsutveckling
  • Stockholms läns landsting, Chef- och medarbetarutveckling del 5 Team/grupputveckling
  • Stockholms läns landsting, Strategi och management del 3 Affärsutveckling
  • Stockholms läns landsting, Strategi och management del 4 Processutveckling
  • Stockholms läns landsting, Strategi och management del 5 Styrning och uppföljning
  • Stockholms läns landsting, Strategi och management del 7 Förbättringsarbete
 • Stockholms stad, Coachning av chefer, grupper, individer
 • Stockholms stad, Utvärderings- och utredningstjänster
 • Stockholms stad Trafikkontoret, Konsulttjänster inom management, projektmetod och tekniskt stöd
 • Västra Götalandsregionen, Chefs- och grupputveckling
 • Västra Götalandsregionen, Strategi- och management