Ramavtal

Alla våra gällande ramavtal inom offentlig verksamhet:

Kammarkollegiet

 • Kammarkollegiet samtliga statliga myndigheter, Managementkonsulting
  • Avtalsområde B: Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)
  • Avtalsområde C: Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning (UCK)

Särskilda ramavtal med statliga Verk och Myndigheter

 • Bolagsverket, IT- uppdrag och uppdrag med anknytning IT
 • Centrala Studiestödsnämnden (CSN), IT- och managementkonsulter
 • Energimyndigheten, Verksamhets-, organisations-, chefs-, ledar- & grupputveckling
 • Exportkreditnämnden, Konsulttjänster, Verksamhets- organisations-, chefsutv. & org.kultur
 • Fortifikationsverket, Stöd inom GIS, BIM, Fastighetssystem och Geodesi
 • Luftfartsverket, IT-konsulttjänster, del Verksamhetsutveckling och strategi
 • Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG), Ramavtal avseende konsulttjänster
 • Riksdagsförvaltningen Handledning, Handledningsgrupper och individuell handledning

Kommuner

 • Stockholms stad
  • Utvärderings- och utredningstjänster
 • Stockholms stad, Stadsledningskontoret
  • Managmentkonsulter
  • Individuell coaching, Utvecklingsinsatser för chefer. ledare och medarbetare
  • Team- och grupputveckling, Utvecklingsinsatser för chefer. ledare och medarbetare
 • Stockholms stad Trafikkontoret, Konsulttjänster inom management, projektmetod och tekniskt stöd
 • Göteborgs Stad
  • Chef och medarbetarutveckling, del B Chefshandledning/chefscoachning
  • Chef och medarbetarutveckling, del E Medarbetarutveckling
  • Verksamhets- och Organisationsutveckling (område A)
 • Göteborgs Stad Trafikkontoret, Konsultstöd Controller
 • Malmö stad, Management och organisationskonsulter, D. Chef- och ledarskapsutveckling
 • Kungsbacka kommun
  • Verksamhet- och organisationsutveckling
  • Projektledning
  • Ledarskap
  • Medarbetarskap

Regioner

 • Region Skåne, Konsulttjänster inom management
 • Region Stockholm, Konsulttjänster inom strategi och management samt ekonomiska och finansiella tjänster
  • Omr. C – Förändringsstöd
  • Omr. D – Ekonomistyrning och ekonomiprocesser
 • Region Uppsala, Konsulter grupp- och individutveckling samt utvärdering
 • Västra Götalandsregionen,
  • Chefs- och grupputveckling
  • Strategi- och management
 • Region Västmanland
  • Strategi och management
  • Ekonomi och finans

Statliga bolag

 • Akademiska Hus, Managementkonsulttjänster

Kommunala bolag

 •  MKB Fastighets AB, IT-konsulter
 • Sinfra, Managementkonsulter