Verksamhets- & Ekonomistyrning

Även om det kan verka så är den idag vedertagna verksamhets- och ekonomistyrningen varken särskilt gammal eller någon naturlag. Den står stadigt på månads-, kvartals- och årsrapportering och en styrning baserad på en i förväg uppskattad resursallokering. Problemet är att denna form av verksamhets- och ekonomistyrning är anpassad efter förutsättningar som inte längre gäller.

En föränderlig omvärld, välutbildade och tänkande medarbetare, värderingar i samhället, teknisk utveckling, etc., innebär att företag och organisationer av alla slag behöver vara agila. Detta är något som vi ser att många kämpar med att försöka förstå och förverkliga. Som många gånger tidigare är det helheten som saknas – agila arbetsmetoder fungerar dåligt tillsammans med traditionell planering och uppföljning, traditionella styrmodeller, och systemstöd som bygger på föråldrade principer.

Ekan management är ett av få managementkonsultbolag som idag är efterfrågade internationellt just med avseende på vår långa erfarenhet av att utveckla dynamiska styr- och ledningsmodeller, moderna ledningsstödsfunktioner och informationsstrukturer som stödjer agila arbetssätt.