Vi vill skapa morgondagens verklighet

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 40 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att skapa morgondagens verklighet. En verklighet som ser olika ut beroende på hur verksamheten och dess och omgivning fungerar och förändras. Ibland kräver situationen revolution – en total omdaning av vad, hur och varför. Mycket oftare handlar utveckling om evolution – att kontinuerligt ifrågasätta och förbättra verksamheten och hur den leds. Oavsett behov hjälper vi våra kunder framåt i den hastighet som situationen kräver.

Bolaget har sitt ursprung i skandinavisk management genom en forskningsstiftelse vid Handelshögskolan i Göteborg. Verksamheten knoppades av 1985 och Ekan AB bildades. Idag består Ekan Management av ca 70 managementkonsulter. Verksamheten utgår från våra kontor i Göteborg och Stockholm men huvuddelen av vår tid befinner vi oss på plats hos våra kunder.

Vi sätter stolthet i vår profession och i det förtroende som våra kunder ger oss. Det innebär bland annat att vi är en aktiv medlem i Sveriges Managementkonsultförening (SAMC) och certifierar våra managementkonsulter löpande enligt internationella standarder där etik och professionalism är honnörsorden.

Aktuellt