Utmana

Vi vill rubba dina cirklar

Att förändra hur vi gör saker och ting startar och slutar med hur vi tänker. Nytänkande uppstår när vi ser med nya ögon på omvärlden och vår plats i den. Vi hjälper dig och din organisation att utmana invanda arbetssätt och öppna upp för nya perspektiv och lösningar. Först då skapas utrymme att forma en ny verklighet.

Erbjudande

Lär dig mer om Beyond Budgeting och Dynamisk styrning.
Läs mer

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 40 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att skapa morgondagens verklighet. En verklighet som ser olika ut beroende på hur verksamheten och dess och omgivning fungerar och förändras. Ibland kräver situationen revolution – en total omdaning av vad, hur och varför. Mycket oftare handlar utveckling om evolution – att kontinuerligt ifrågasätta och förbättra verksamheten och hur den leds. Oavsett behov hjälper vi våra kunder framåt i den hastighet som situationen kräver.

Aktuellt