Organisation & Ledarskap

Att organisera och leda är två av mänsklighetens mest avgörande förmågor. Trots att de har varit betydelsefulla utmaningar att bemästra i alla tider, är det områden som hela tiden utvecklas. Grundläggande mänskliga egenskaper och ständigt föränderliga normer och värderingar ska kombineras med rådande förutsättningar i omvärlden.

Digitalisering och alltmer datadrivna verksamheter ställer förändrade krav, både på ledarskapet, människorna och hur organisationen samarbetar. Organisatoriskt lärande, agila arbetssätt, dynamiska styrmodeller, etc. är några av de förutsättningar som organisationer och ledare behöver bemästra och använda till sin fördel för att nå framgång.

Ekan Management utgår från principen att människor, arbetssätt, information och system utgör en symbios där varje del behöver finstämmas i relation till varandra. I detta gränsland stödjer vi ledningsgrupper, organisation och individer med arbetssätt, strategiska analyser, förändringsledning, coaching, med mera för att skapa en effektiv och värdeskapande helhet.