KUNDCASE

Effektivt och kvalitetssäkrat säkerhetsskydd

Efter en säkerhetsskyddsanalys kunde Energibolaget säkerställa lagefterlevnad och stärkt skydd för verksamhetens strategiska resurser. 8 initiativ genomfördes för att komma till rätta med mindre brister i systemstöd, ansvarsfördelning och rutiner.

Kunden: Kunden är ett energibolag med säkerhetskänslig infrastruktur och viktiga funktioner inom totalförsvaret.

Utmaningen: Kunden behövde hjälp med att analysera kraven och behovet av säkerhetsskydd i verksamheten, och att säkerställa rutiner och funktioner för att adekvat och framtidssäkrat säkerhetsskyddsarbete.

Vår lösning: Med hjälp av Ekans fyrstegsmodell för säkerhetsskyddsanalys kunde vi snabbt landa i ett antal slutsatser, sammanfattningsvis:

  • Att det förelåg krav på säkerhetsskydd enligt lag, och på vilket sätt olika delar av verksamheten omfattades
  • Att det fanns ytterligare områden där ett strukturerat säkerhetsskydd var motiverat på affärsmässiga grunder och lämplig ambitionsnivå utifrån lagstiftning
  • Att det fanns förbättrings- och effektiviseringspotential i rutiner och arbetssätt för säkerhetsskyddsarbetet

Säkerhetsskyddsanalysen låg till grund för en strategisk samordning av ett antal mindre initiativ för att etablera de beslutade förbättringarna.

Resultat av insatsen: Säkerställd lagefterlevnad och stärkt skydd för verksamhetens strategiska resurser. 8 genomförda initiativ för att komma till rätta med mindre brister i systemstöd, ansvarsfördelning och rutiner. Den ”nya” säkerhetsskyddsorganisationen stöttades med resurser under det första året för att de nya rutinerna skulle få förutsättningar att etablera sig.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.