KUNDCASE

Effektivt och kvalitetssäkrat säkerhetsskydd

Efter en säkerhetsskyddsanalys kunde Energibolaget säkerställa lagefterlevnad och stärkt skydd för verksamhetens strategiska resurser. 8 initiativ genomfördes för att komma till rätta med mindre brister i systemstöd, ansvarsfördelning och rutiner.

Kunden: Kunden är ett energibolag med säkerhetskänslig infrastruktur och viktiga funktioner inom totalförsvaret.

Utmaningen: Kunden behövde hjälp med att analysera kraven och behovet av säkerhetsskydd i verksamheten, och att säkerställa rutiner och funktioner för att adekvat och framtidssäkrat säkerhetsskyddsarbete.

Vår lösning: Med hjälp av Ekans fyrstegsmodell för säkerhetsskyddsanalys kunde vi snabbt landa i ett antal slutsatser, sammanfattningsvis:

  • Att det förelåg krav på säkerhetsskydd enligt lag, och på vilket sätt olika delar av verksamheten omfattades
  • Att det fanns ytterligare områden där ett strukturerat säkerhetsskydd var motiverat på affärsmässiga grunder och lämplig ambitionsnivå utifrån lagstiftning
  • Att det fanns förbättrings- och effektiviseringspotential i rutiner och arbetssätt för säkerhetsskyddsarbetet

Säkerhetsskyddsanalysen låg till grund för en strategisk samordning av ett antal mindre initiativ för att etablera de beslutade förbättringarna.

Resultat av insatsen: Säkerställd lagefterlevnad och stärkt skydd för verksamhetens strategiska resurser. 8 genomförda initiativ för att komma till rätta med mindre brister i systemstöd, ansvarsfördelning och rutiner. Den ”nya” säkerhetsskyddsorganisationen stöttades med resurser under det första året för att de nya rutinerna skulle få förutsättningar att etablera sig.