Offentliga verksamheter

Ekan Management har alltid varit en uppskattad leverantör till beställare i kommuner, regioner, statliga verk och myndigheter.  Vårt arbetssätt med att utmana våra kunder, involvera både förutsättningar och medarbetare i lösningar, och effektivt förverkliga önskade resultat i verksamheten, passar bra med kultur och förutsättningar inom offentlig verksamhet.

Ekan Management har ramavtal med samtliga statliga myndigheter genom Kammarkollegiet avseende både verksamhets- och organisationsutveckling samt chefs- och medarbetarutveckling. Se våra ramavtal inom offentlig verksamhet.

Våra tjänster är ofta kopplade till något eller en kombination av perspektiven:

Dynamiska styrmodeller – I över 30 år har vi utvecklat och implementerat agila modeller för styrning och ledning i offentliga verksamheter. Lagen stipulerar inte att offentliga verksamheter behöver styras baserat på föråldrade och stelbenta principer. Ekan Management är tankeledare i Sverige inom Beyond budgeting och dynamisk styrning.

Effektiv kultur och holistiskt ledarskap – Värdegrund, kultur, ledarskap och samverkan är ofta avgörande faktorer för att förutsättningar ska förvandlas till resultat. Ekan Management erbjuder flera av landets bästa coacher, utbildare, och grupp- och ledarskapsutvecklare.

Digital förvaltning – Vi befinner oss mitt i ett digitalt utvecklingssprång för offentliga verksamheter. Ekan Managements experter på just digitaliserad offentlig förvaltning har genomfört flera stora kravställnings- och implementeringsprojekt som har inneburit en helt ny morgondagens verklighet för våra kunder.

Verksamhetsutveckling – Effektiv anpassningsförmåga är avgörande för en adekvat samhällsservice. Kreativitet och förändringskraft är mångfacetterade förmågor som bland annat kräver en kombination av ledarskap, struktur och nytänkande. Just de delarna råkar vara Ekan Managements starkaste förmågor.

Ta del av våra erbjudanden och vår erfarenhet. Vi ser fram emot att ta del av era utmaningar och få möjlighet att arbeta med dem.