Ramavtal

Ekan Managements gällande ramavtal inom offentlig sektor:

 • Akademiska Hus, Managementkonsttjänster
 • Bolagsverket, IT- uppdrag och uppdrag med anknytning IT
 • Centrala Studiestödsnämnden (CSN), IT- och managementkonsulter
 • Energimarknadsinspektionen, Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) 96-28-2014 (Kammarkollegiet)
 • Energimyndigheten, Verksamhets-, organisations-, chefs-, ledar- & grupputveckling
 • Exportkreditnämnden, Konsulttjänster, Verksamhets- organisations-, chefsutv. & org.kultur
 • Fortifikationsverket, Stöd inom GIS, BIM, Fastighetssystem och Geodesi
 • Göteborgs Stad
  • Chef och medarbetarutveckling, del E Medarbetarutveckling
  • Chef och medarbetarutveckling, del B Chefshandledning/chefscoachning
 • Göteborgs Stad Trafikkontoret, Konsultstöd Controller
 • Göteborgs Stad, Verksamhets- och Organisationsutveckling (område A)
 • Jönköping University, Managementtjänster – Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning
 • Kammarkollegiet samtliga statliga myndigheter, Managementkonsulting
  • Avtalsområde B: Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)
  • Avtalsområde C: Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning (UCK)
 • Luftfartsverket, IT-konsulttjänster, del Verksamhetsutveckling och strategi
 • Malmö stad, Management och organisationskonsulter, D. Chef- och ledarskapsutveckling
 • Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG), Ramavtal avseende konsulttjänster
 • Region Skåne, Konsulttjänster inom management
 • Region Uppsala, Konsulter grupp- och individutveckling samt utvärdering
 • Riksdagsförvaltningen Handledning, Handledningsgrupper och individuell handledning
 • Sjöfartsverket, IT-konsulttjänster, del Verksamhetsutveckling och strategi
 • Specialfastigheter, Managementkonsulttjänster
 • Stockholms stad, Coachning av chefer, grupper, individer
 • Stockholms stad, Utvärderings- och utredningstjänster
 • Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Managmentkonsulter
 • Stockholm stad, Stadsledningskontoret, Individuell coaching, Utvecklingsinsatser för chefer. ledare och medarbetare
 • Stockholm stad, Stadsledningskontoret, Team- och grupputveckling, Utvecklingsinsatser för chefer. ledare och medarbetare
 • Stockholms stad Trafikkontoret, Konsulttjänster inom management, projektmetod och tekniskt stöd
 • Västra Götalandsregionen, Chefs- och grupputveckling
 • Västra Götalandsregionen, Strategi- och management