Våra ramavtal

Alla våra gällande ramavtal inom offentlig verksamhet:

Kammarkollegiet

 • Kammarkollegiet samtliga statliga myndigheter, Managementtjänster
  • Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV)
  • Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK)

Särskilda ramavtal med statliga Verk och Myndigheter

 • Bolagsverket, IT- uppdrag och uppdrag med anknytning IT
 • Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG), Ramavtal avseende konsulttjänster

Kommuner

 • Stockholms stad, Stadsledningskontoret
  • Managementkonsulter
  • Individuell coaching, Utvecklingsinsatser för chefer. ledare och medarbetare
 • Göteborgs Stad
  • Chef och medarbetarutveckling, del B Chefshandledning/chefscoachning
  • Chef och medarbetarutveckling, del E Medarbetarutveckling
  • Verksamhets- och Organisationsutveckling (område A)
 • Kungsbacka kommun
  • Verksamhet- och organisationsutveckling
  • Projektledning
  • Ledarskap
  • Medarbetarskap
 • Örebro kommun
  • Konsulttjänster projektledning- Ks 830-2022-04

Regioner

 • Region Stockholm, Konsulttjänster inom strategi och management samt ekonomiska och finansiella tjänster
  • Omr. C – Förändringsstöd
  • Omr. D – Ekonomistyrning och ekonomiprocesser
 • Region Uppsala, Konsulter grupp- och individutveckling samt utvärdering
 • Region Skåne, Strategi och Management
 • Region Västmanland
  • Strategi och management
  • Ekonomi och finans
 • Västra Götalandsregionen,
  • Chefs- och grupputveckling
  • Strategi- och management

Statliga bolag

 • Akademiska Hus, Managementkonsulttjänster

Kommunala bolag

 • MKB Fastighets AB, IT-konsulter
 • Sinfra, Managementkonsulter

Aktuellt