Informationshantering

Vi befinner oss i en transformation av historiska mått. En verksamhets framgång är i allt högre grad beroende av dess förmåga att samla in, strukturera, hantera, skydda och använda information så att den skapar värde för verksamheten och dess intressenter.

Informationshanteringen utgör grunden för att gå från att använda systemstöd till att bli en digital och datadriven verksamhet där informationen skapar värden för såväl interna som externa intressenter.

Ekan Management har arbetat med digital verksamhetsstyrning sedan tidigt 80-tal, och alltid utifrån perspektiven värdeskapande och beslutsstödjande. Vi vet att framgång bygger på att optimera symbiosen mellan människor, arbetssätt, styrning, information och system – det är den helhetssynen som särskiljer oss från många andra inom området.