KUNDCASE

Strategiskt samarbete inom produktutveckling

Kunden: Kunden är en internationell fordonskoncern. De äger ett flertal märken och producenter inom samma bransch och behöver uppnå skalfördelar.

Kundens utmaning: För en tid sedan beslutade sig kunden för att sälja av en del av verksamheten till en konkurrent och därefter ingå ett partnerskap med konkurrenten för att utveckla gemensamma produkter. Kunden ställdes inför olika utmaningar i olika faser av samarbetet:

  • Kunden behövde snabbt skaffa sig en överblick över vad som behövde finnas på plats för att möjliggöra gemensam produktutveckling; processer, dokumentation och organisation.
  • De två konkurrerande bolagen behövde på kort tid få en gemensam IT-lösning på plats för att hantera de administrativa delarna av partnerskapet (möten, dokument, ärenden och leveransuppföljning)
  • Kunden ville genomföra en förstudie tillsammans med en systemleverantör kopplad till införande av ny systemlösning för utbyte av produktdata.

Vår lösning: Med Ekans breda kompetens och specialister inom olika områden kunde vi hjälpa kunden i olika faser av samarbetet. Vårt metodiska angreppssätt innebar i korthet:

  • Prepare: En förstudie med fokus på olika scenarion för att beskriva produktändringar där utgångspunkten var ett antal frågor: Hur initieras ändringen? Vilka processer skall följas? Vilken dokumentation krävs? Vilka organisationer påverkas?
  • Start-up: Ett införandeprojekt där Ekan bidrog med definition av use case och krav, att fungera som en brygga mellan verksamheten och utvecklingsteamet, framtagning av manualer och utbildningsmaterial, testning och utbildning av slutanvändare.
  • Collaboration: En förstudie som resulterade i en roadmap för driftsättning av ny systemlösning i flera steg samt detaljerad specifikation av steg 1 (MVP – Minimum Viable Product)

Resultatet: Scenariobeskrivningarna som togs fram i förberedelsefasen gjorde att kunden var väl förberedd och hade en god överblick över de situationer som kunde uppstå. Den administrativa lösningen som utvecklades i uppstartsfasen visade sig vara applicerbar även i andra samarbeten, så kunden bestämde sig för att ta ett helhetsgrepp kring alla pågående och kommande samarbeten och startade upp ett strategiskt projekt. Roadmapen och specifikationen som togs fram blev grunden till ett införandeprojekt tillsammans med systemleverantören.