Expertområde

Utbildning och övning i krisberedskap och att leda i kris

Vi lever i en tid präglad av hög osäkerhet och oförutsägbarhet där det är avgörande för organisationer att vara förberedda på att hantera kriser. Samtidigt visar en rapport från fackförbundet Ledarna att:

  • Mer än 1 chef av 4 saknar tidigare erfarenhet av krisledarskap
  • 3 av 10 har gått någon utbildning i krisledarskap
  • 1 av 10 har övat på krisledarskap i sin nuvarande organisation i hög eller ganska hög utsträckning

För att hjälpa chefer och organisationer att förbereda sig inför en eventuell kris erbjuder Ekan Management en heltäckande lösning genom en kombination av krisövningar och ledarskapsutbildning. Våra övningar är utformade för att simulera verkliga kriser och ge ledare och team nödvändiga träning och erfarenheter för att framgångsrikt hantera en eventuell kris.

I tillägg till våra krisövningar erbjuder vi även en ledarskapsutbildning som fokuserar specifikt på att utbilda chefer och nyckelpersoner inom organisationen i att leda i kris. Denna utbildning ger deltagarna de verktyg, strategier och färdigheter som behövs för att ledningen ska kunna agera beslutsamt under pressade förhållanden.

Genom Ekan Managements krisövningar och ledarskapsutbildning får organisationer:

  • Praktisk erfarenhet: Genom realistiska övningar får deltagarna möjlighet att agera under press och ta snabba beslut i en kontrollerad miljö.
  • Ledarskapsutbildning: vår utbildning specialiserad på kris ger chefer och ledare de nödvändiga verktygen och färdigheterna som behövs för att effektivt leda sina team och organisationer genom krisen
  • Identifiering av svagheter: Genom att genomföra krisövningar upptäcker organisationer eventuella brister i sin krisplan och kan arbeta med att förbättra dem innan en verklig kris inträffar.
  • Förtroende och lugn: Att veta att man är förberedd och att ha övat på att hantera kriser ger ledare och team förtroende och lugn när en verklig nödsituation uppstår.

Vi skräddarsyr såväl krisövning som ledarskapsutbildning utifrån din organisation och kan anpassa innehållet för att adressera risker och utmaningar som är relevanta för er verksamhet. Vi kombinerar expertis inom riskhantering med beprövade ledarskapsteorier för att skapa en effektiv träningsupplevelse.

Hör av dig till oss för mer information om hur Ekans krisövningar och ledarskapsutbildning kan hjälpa din organisation att förbättra sin krisberedskap.