Per Brantsing Karlsson

Per Brantsing Karlsson är en erfaren managementkonsult och ledare med bland annat 20 års erfarenhet som IT-chef/CIO inom ett av Sveriges största fastighetsbolag. I grunden är Per utbildad ekonom från Handels i Göteborg. Större delen av sin karriär har han dock ägnat åt att som IT-chef utveckla digitala kapaciteter och tjänster inom ramen för fastighetsbolagets olika processer. I den rollen har han utvecklat och anpassat både sig själv, kollegor, leverantörer, teknik och säkerhet för att komma åt de möjligheter som digitaliseringen medför.

Idag tar Per ofta rollen som en strategisk rådgivare åt ledare på exekutiv nivå, men driver även operativa frågor inom områdena IT, ekonomi, säkerhet, verksamhetsuppföljning, och i gränslandet dem emellan. Per har bland annat gedigen erfarenhet av kravsättning, upphandling, implementering och förvaltning av system kopplat till fastighetsbolags processer – både som konsult och beställare. Per anlitas också bland annat för att utveckla och implementera ramverk krismodeller och processer för en strukturerad riskhantering enligt kraven i ISO 27002.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.