KUNDCASE

Framgångsrik carve out inom automotive

En carve-out innebär att etablera ett nytt företag från grunden baserat på en definierad del av den befintliga verksamheten. Intäkterna är ofta säkrade kortsiktigt, men å andra sidan råder stor gränsdragningsproblematik, allt behöver fungera omedelbart, och ofta måste man säkra att hundratals personer kan arbeta effektivt från dag 1.

Kunden: Kunden ingår i en internationell fordonskoncern och finns i ett dynamiskt mobility-kluster.

Kundens utmaning: Kunden ville renodla en del av sin affär och bolagisera den genom en carve out. Detta gör man oftast för att skala upp verksamheten och bredda kundbasen, sprida risker och kostnader för investeringar, och för att göra verksamheten mer agil och snabbrörlig.

Utmaningarna för kunden var att:

  • Värdera och flytta alla tillgångar och säkra legala avtal
  • Sörja för nya lokaler och utrustning
  • Säkerställa processer och system för Inköp, HR, och Finans, etc.
  • MBL-förhandla och flytta personal
  • Överföra nuvarande kontrakt och ingångna avtal

Vår lösning: Denna typ av uppdrag är mångfacetterade, men några av de viktigaste delarna var att:

  • Förändringsleda chefer och medarbetare – att skapa en positiv känsla av carve-outen, att få alla att vilja gå i rätt riktning och att hålla ut.
  • Värdering av tillgångar, förhandlingar mellan ägare och överflyttning av tillgångar mellan ägarkonstellationerna.
  • Säkra framtida arbetssätt, överföra IT-miljö till så låga kostnader som möjligt, och skapa framtidens systemmiljö som stödjer den nya affären.