Involvera

Framgång uppstår i lagspel

Med en verklighet i ständig rörelse blir förståelsen för var vi står, vart vi är på väg och varför helt avgörande. Inte minst i stora och komplexa organisationer. Vi hjälper dig att ta tillvara på kompetensen hos medarbetarna i din organisation. Genom starkt lagspel och gemensam förståelse skapas förutsättningar att möta både dagens och morgondagens utmaningar.

Erbjudande

Lär dig mer om Beyond Budgeting och Dynamisk styrning.
Läs mer

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 40 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att skapa morgondagens verklighet. En verklighet som ser olika ut beroende på hur verksamheten och dess och omgivning fungerar och förändras. Ibland kräver situationen revolution – en total omdaning av vad, hur och varför. Mycket oftare handlar utveckling om evolution – att kontinuerligt ifrågasätta och förbättra verksamheten och hur den leds. Oavsett behov hjälper vi våra kunder framåt i den hastighet som situationen kräver.

Aktuellt