KUNDCASE

Effektiv hybrid-planering för Agil och Traditionell produktutveckling

Ekan Management ledde kravställning, utveckling, förändringsledning och införande av verktygsstöd för aktivitetsplanering anpassad för en verksamhet med samtidig agil- och traditionell produktutveckling

Kunden: Kunden är ett stort internationellt teknikföretag som utvecklar och tillverkar världsledande produkter.

Kundens utmaning: Kunden har behov av att kunna tillåta valfrihet gällande agila-arbetsätt och traditionella arbetssätt på gruppnivå, och att samtidigt kunna styra och planera utvecklingen med gemensamma beslutspunkter, milstolpar och leverabler på övergripande nivå.

Vår lösning: På ett generellt plan ligger utmaningen i att kombinera styrkorna i verktyg anpassade för traditionell projektplanering med ärendehanteringsverktyg. Det gäller att de två dimensionerna samspelar effektivt och inte begränsar varandra. För att lyckas med det måste planeringsprocess och strukturen som används för planeringen vara noggrant definierad.

Ekan Management arbetade tillsammans med verksamhet och systemleverantör för att säkerställa att verktyget konfigurerades, testades och implementerades utifrån relevanta verksamhetskrav. Nyckeln för att förverkliga konceptet snabbt var att jobba prototypbaserat. Genom ett tätt, intensivt och fokuserat samarbete mellan verksamhet och systemleverantör uppnåddes en nästan omedelbar iteration mellan kravställning och konfigurering. Som bonus fick vi också en accelererad förändringsledning.

Resultatet: Planering och uppföljning av verksamhetens utvecklingsaktiviteter är nu anpassat utefter de behov och preferenser varje grupp har (agilt/traditionellt) för att bedriva sitt arbete på effektivaste sätt men tillåter även att man på övergripande nivå för ledning kan säkerställa beslutsfattande, styrning och mognadstillväxt i utvecklingsarbetet på ett för dem önskvärt sätt.