Ann Palmér

Affärsområdesansvarig Samhällsutveckling

Anns styrkor ligger i bredden av erfarenhet och förmågan att snabbt förstå kundens verksamhet och behov.  Efter många år i konsultbranschen har hon byggt upp mycket erfarenheter inom ledning, styrning, och utveckling i olika former. Ann har arbetat både som konsult och som anställd inom offentliga och privata verksamheter i flera branscher, bland annat samhällsutveckling, fastighet, infrastruktur och industri.

Genom bred baskunskap och ett öppet och analytiskt synsätt utmanar Ann både individer och organisationer till att utvecklas, effektivisera eller förändra för att uppnå ett önskat resultat. Hon har stor erfarenhet av att agera i såväl operativa som strategiska roller och komplexa projekt eller verksamheter lockar fram hennes kreativa och lösningsfokuserade egenskaper.

Ann är positiv, prestigelös och lojal och hennes engagemang gör henne till en omtyckt ledare av utbildningar, facilitator och talare. Ann bidrar både som lagspelare och ledare och hennes drivkraft hjälper till att involvera och förverkliga i olika sammanhang.

Inom Ekan arbetar Ann oftast inom verksamhetsutveckling kring projekt-, program- och portföljledning, genomlysning och analys av verksamheter eller långsiktigt hållbar samhällsutveckling.